Kvinnofokus Falkenberg


Go to content

Patientavgifter

Vi arbetar på uppdrag av Landstinget Halland genom vårdavtal.
Mottagningen ska enligt detta avtal bedriva utredning, vård och
behandling av enskilda patienter-par på grund av sjukdom, oro eller
skada. Remisstvång föreligger inte.
Vissa kostnader för fertilitetsbehandlingar faller utanför detta avtal.
Vi bedriver då samarbete med fertilitetsklinikerna Carlanderska sjukhuset
och IVF-kliniken i Göteborg.

Patientavgiften för offentlig specialistvård är
300 kr.

1:a remissbesök
100 kr
Laboratoriebesök
100 kr
Preventivmedels-abortrådgivning är
gratis.


Back to content | Back to main menu